Dijital İletişim ve Etkileşim Uygulamaları

Dijital İletişim ve Etkileşim Uygulamaları

Dijital İletişim ve Etkileşim Uygulamaları

WhatsApp ve Gmail, iletişim ve etkileşimin dijital ortamda gerçekleşmesine olanak sağlayan uygulamalardır.


Eğitim Hakkında

Bu eğitimde dijital iletişim ve teknolojilerinin neler olduğundan, dijital iletişim uygulamalarının neler olduğundan ve nasıl kullanıldığından, e-posta kullanımı ve işlemlerinden, mesajlaşma uygulaması kullanımı ve işlemlerinden bahsedilmektedir. Örnek olarak WhatsApp ve Gmail uygulaması ele alınmıştır.


Eğitim Öncesi Gerekli Olan Ön Bilgiler

Bu eğitime katılabilmek için, temel bilgisayar bilgisine ve internet kullanma becerisine sahip olunması gerekmektedir.


Kazanımlar

Bu dersi başarıyla tamamlayan bireyler;

  • İletişim öğelerini tanır,
  • İletişim ögelerinin dijital iletişim ve etkileşimde nasıl kullanacağını açıklayabilir,
  • Dijital iletişim uygulamalarını açıklayabilir,
  • E-posta işlemlerini yapabilir,
  • Bir gmail hesabı oluşturabilir,
  • E-posta temel ayarlarını yapabilir,
  • Whatsapp hesabı oluşturabilir,
  • Whatsapp’ta işlemler yapabilir,
  • Whatsapp Web uygulamasını kullanabilir.

Değerlendirme - Sertifikalandırma

Dersin sonunda katılımcıları değerlendirmek amacıyla final sınavı bulunmaktadır. Sertifikanız, başarı şartını sağladığınızda (%70) sistem tarafından otomatik olarak üretilecektir.

Eğitim İzlencesi

Dijital İletişimde Temel Kavramlar

E-Posta Nedir? E-Posta Kullanımı, Gmail Hesabı Oluşturma, Gmail Hesabı Arayüzünün Tanıtımı, E-Posta İşlemleri, E-Posta Temel Ayarları

Whatsapp Nedir?, Whatsapp Hesap Oluşturma, Whatsapp ile Yapılacak İşlemler, Whatsapp Web Kullanımı, Whatsapp Temel Ayarları

whatsapp