Eğitimde Kahoot Kullanımı

Eğitimde Kahoot Kullanımı

Kahoot Kullanımı

Kahoot, öğretmen ve öğrencilerin kullanabileceği oyun ve eğlence tabanlı bir öğrenme platformudur.


Eğitim Hakkında

Bu eğitimde öğretmenlerin Kahoot uygulamasını nasıl kullanacağı ve ders ortamına entegresinin sağlayacağı avantajlardan bahsedilecektir.


Eğitim Öncesi Gerekli Olan Ön Bilgiler

Bu eğitime katılabilmek için, temel bilgisayar bilgisine sahip olunması gerekmektedir.


Kazanımlar

Bu dersi başarıyla tamamlayan bireyler;

  • Kahootlar oluşturabilir,
  • Öğrencilerle ders içi yarışma organize edebilir,
  • Testlerle ilgili sonuçları raporlayabilir,
  • Diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan kahootları ve kahootun diğer özelliklerini kullanabilir.

Değerlendirme - Sertifikalandırma

Eğitimin sonunda katılımcıları değerlendirmek amacıyla final sınavı bulunmaktadır. Sertifikanız, başarı şartını sağladığınızda (% 70)sistem tarafından otomatik olarak üretilecektir.

Eğitim İzlencesi

Kahoot Uygulaması, Kahoot Uygulamasına Giriş & Hesap Oluşturma, Kahoot Oluşturma, Soru İşlemleri, Kahoot Ayarları, Sınıfta Kahoot Uygulaması Kullanımı

whatsapp