Excel-Makrolara Giriş

Excel-Makrolara Giriş

Excel-Makrolara Giriş (Canlı Ders)

Eğitim Hakkında

Senkron olarak planlanmış ve Excel programını yoğun olarak kullanan, aynı işlemleri sürekli tekrarlayan bireylerin, makrolar ile işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri için gerekli bilgi ve becerileri artırmaya yönelik hazırlanmış bir eğitim programıdır.

Bir (1) oturum, eğitim için belirlenen günlük zaman dilimini ifade eder. (örn. 09.00 - 12.00) Bu eğitimde bir oturum süresi içinde 2 ders yapılacaktır. Her dersin ortalama süresi 40- 45 dakikadır. Dersler arası mola ortalama 15 dakikadır. Dersin oturum suresi içerisinde birebir anlatım, uygulama, mola, soru cevap, ek çalışma gibi etkinlikler olabilir. Etkinliklerin akışı ve süresi öğretmen tarafından belirlenir.


Eğitim Öncesi Gerekli Olan Ön Bilgiler

Bu eğitimden faydalanabilmek için temel düzeyde bilgisayar kullanma ve orta seviyede Excel programını kullanma becerisine sahip olunması gerekmektedir. Katılımcılar eğitim öncesi online seçme sınavına tabi tutulacaktır. Kesin kayıtlar sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre yapılacaktır.


Hedefler

  • Makro oluşturmasını ve makro ile neler yapılabileceğini öğrenmesi
  • Sürekli yapılan işlemlerde makro kullanarak iş yükünü azaltabilmesi ve hızlandırabilmesi

 Değerlendirme – Sertifikalandırma

“Başarı Belgesi” aşağıdaki şartları sağladığınızda sistem tarafından otomatik olarak üretilecektir. - Canlı ders oturumlarının %80’ine katılımın sağlanması - Katılamadığınız diğer % 20 oranındaki canlı dersler için ders kayıt videoları izlenerek eğitimin tamamlanması -Final sınavında en az %70 başarı sağlanması ( Sınav tüm içerikler tamamlandığında aktif olacaktır.)

Eğitim İzlencesi

Makro nedir? Makro nasıl kaydedilir? Geliştirici Sekmesi ekleme, Kaydetme Seçenekleri (Record Macro) ve Göreli Makro Makro kullanımı

Kayıtlı Makroyu Görüntüleme (View Makro),Makro Oluşturma ve Düzenleme, Buton yada şekle makro atama işlemi

Açılan Kutu (Combobox) kullanımı, Liste Kutusu (List Box) kullanımı

Onay kutusu ekleme işlemi, Değer Değiştirici (Spin Button)

Grup Kutusu (Group Box), Seçenek Düğmesi (Option Buton)

Filtreleme Makrosu kullanımı, InputBox, MsgBox Kullanımı

whatsapp