How To Write A Formal Email

How To Write A Formal Email

HOW TO WRITE A FORMAL EMAIL

Gelişen iletişim ve bilgisayar teknolojileri bireylerin e-posta yoluyla haberleşmesini zorunlu kılmıştır. Günümüz şartları gereği bunun İngilizce olarak yazılması da bir o kadar önem arz etmektedir. Bir iş veya okul ortamında iseniz yahut e-posta gönderdiğiniz kişiyi tanımıyorsanız, yazılacak e-posta günlük dilden ziyade çoğunlukla akademik veya resmî bir dil ile olmalıdır. Bu eğitimin amacı, profesyonel iş yaşantınızda ve uluslararası yazışmalarınızda kullanmanız gereken yazı dilinin kurallarını öğrenerek, yaşam pratiklerinizde uygulama fırsatı elde etmenizdir.


Eğitim Hakkında

Bu eğitim bireylerin, resmî bir dil kullanılarak profesyonel e-posta yazabilmesi için gerekli olan selamlama, gelişme (asıl mesaj) ve kapanış bölümlerini yazmayı öğrenebilmesi için hazırlanmıştır.

Eğitim etkileşimli içeriklerden oluşmakta olup kendi hızınızla istediğiniz zamanda içeriği takip edebilmeniz amacıyla asenkron olarak hazırlanmıştır. Eğitime ait müfredat ve içerik hazırlanması sürecinde öğrenme disiplinlerine uygun öğretim tasarım süreçleri göz önünde bulundurulmuştur. İçerikler, katılımcının eğitimin sonunda öğrendiklerini pratiğe dönüştürebilmesini sağlamak amacıyla uygulamaya yönelik olarak kurgulanmıştır.


Eğitim Öncesi Gerekli Olan Ön Bilgiler

Eğitimden faydalanabilmek için en az orta düzeyde İngilizce biliyor olmak gerekmektedir.


Kazanımlar

Bu eğitimi başarıyla tamamlayan bireyler,

  •  İngilizce profesyonel e-posta yazar.
  •  Gelen e-postalara İngilizce olarak cevap verir.
  •  Resmi e-posta yazma kurallarını bilir ve uygular.
  •  Resmi e-postaya uygun selamlama, gelişme (asıl mesaj) ve kapanış yazar.

Değerlendirme – Sertifikalandırma

Eğitimin sonunda değerlendirme sınavı bulunmaktadır.

Ders içeriklerinin tamamının izlenmesi ve değerlendirme sınavında en az %70 başarı sağlanması durumunda “Başarı Belgesi” sistem tarafından otomatik olarak üretilecektir.

Eğitim İzlencesi

What is a Formal Email?, The Email Parts: Salutation, The Main Message and Closing.

Salutations

Writing Purposes, Sentences Structures

Email Finishing Sentence Structures

Email Examples and Details

whatsapp