İlk Yardım Bilinçlendirme Eğitimi

İlk Yardım Bilinçlendirme Eğitimi

İlk Yardım Bilinçlendirme Eğitimi


Eğitim Hakkında

İlk yardım bilgisi hayatımızın her anında bize gereklidir. Bu bilgi “uygulama” düzeyinde yetkinlik gerektirir. Bireylerin bu konuda yetkin olmak üzere adım atması da bu konuda farkındalık kazanmasıyla mümkündür. Eğitim içeriğinde her türlü ani hastalık, kaza, yaralanma, afet, zehirlenme vb. durumlarda profesyonel yardım gelene kadar tıbbi araç gereç kullanmadan, eldeki mevcut imkanlarla hasta veya yaralıya ilaçsız nasıl müdahale edilebileceği ile ilgili teorik konular yer almaktadır.

Eğitim etkileşimli içeriklerden oluşmakta olup kendi hızınızla istediğiniz zamanda içeriği takip edebilmeniz amacıyla asenkron olarak hazırlanmıştır. Eğitime ait müfredat ve içerik hazırlanması sürecinde öğrenme disiplinlerine uygun öğretim tasarım süreçleri göz önünde bulundurulmuştur. İçerikler, katılımcının eğitimin sonunda öğrendiklerini pratiğe dönüştürebilmesini sağlamak amacıyla uygulamaya yönelik olarak kurgulanmıştır.


Eğitim Öncesi Gerekli Olan Ön Bilgiler

Bu eğitimden faydalanabilmek için herhangi bir ön bilgiye ihtiyaç yoktur.

Bu eğitim programı sonunda verilen katılım belgesi bir kişinin resmi olarak ilk yardımcı kabul edilebilmesi için yeterli değildir.

Eğitim bireylerin yalnızca herhangi bir hastalık, kaza vb. hayatı tehlikeye düşüren bir durumda neler yapılması gerektiği konusunda bilinçlendirilmeleri ve güncel ilk yardım müdahaleleri bilgisine sahip olmaları için hazırlanmıştır.


Kazanımlar

Eğitime katılan bireyler,

 • 112’ nin hangi durumlarda arandığını söyler.
 • İlk yardımın amaçlarını bilir ve ilk yardım eğitiminin önemini açıklar.
 • Güvenli ilk yardım uygulaması için alınması gereken önlemleri açıklar.
 • İlk yardımda temel yaşam desteği uygulamalarını ayırt eder.
 • Boğulmalar ve kanamalar sırasında ne yapılması gerektiğini açıklar.
 • Kopan uzvun, yaralıyla birlikte uygun koşullarda en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasının neden önemli olduğunu açıklar.
 • Şok durumunda ne yapılacağını açıklar.
 • Göze, kulağa ve buruna yabancı cisim kaçması durumunda ne yapılması gerektiğini açıklar.
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmasında ne yapılması gerektiğini söyler.
 • Bilinç kayıplarında buna neden olan duruma göre ne yapılacağını yorumlar.
 • Zehirlenmeler esnasında ne yapılması gerektiğini açıklar.
 • Hasta / yaralı taşımanın temel kurallarını listeler.

Değerlendirme

Bu eğitimin sonunda içeriklerin tamamını takip eden katılımcılar, Katılım Belgesi almaya hak kazanacaklardır. Belgeniz sistem tarafından otomatik olarak üretilecektir.

whatsapp