PowerPoint Kullanımı

PowerPoint Kullanımı

PowerPoint Kullanımı (Canlı Ders)

Eğitim Hakkında

“Senkron” olarak planlanmış ve PowerPoint programı ile etkili sunumlar oluşturabilecek bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen bir programdır. Bu eğitim; bireylerin çarpıcı tasarımlar oluşturmasını, slaytlara resim şekil grafik ekleyerek sunuları zenginleştirmesini, animasyon ve geçişlerle sunuları ilgi çekici hale getirmesini öğretmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bir (1) oturum, eğitim için belirlenen günlük zaman dilimini ifade eder. (örn. 09.00 - 12.00) Bu eğitimde bir oturum süresi içinde 2 ders yapılacaktır. Her dersin ortalama süresi 40- 45 dakikadır. Dersler arası mola ortalama 15 dakikadır. Dersin oturum suresi içerisinde birebir anlatım, uygulama, mola, soru cevap, ek çalışma gibi etkinlikler olabilir. Etkinliklerin akışı ve süresi öğretmen tarafından belirlenir.


Eğitim Öncesi Gerekli Olan Ön Bilgiler

Bu eğitimden faydalanabilmek için temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisine sahip olunması gerekmektedir.


Hedefler

İstenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlayabilmesi


Değerlendirme - Sertifikalandırma

“Başarı Belgesi” aşağıdaki şartları sağladığınızda sistem tarafından otomatik olarak üretilecektir. - Canlı ders oturumlarının %80’ine katılımın sağlanması - Katılamadığınız diğer % 20 oranındaki canlı dersler için ders kayıt videoları izlenerek eğitimin tamamlanması -Final sınavında en az %70 başarı sağlanması ( Sınav tüm içerikler tamamlandığında aktif olacaktır.)

Eğitim İzlencesi

Powerpoint programı tanıtımı, farklı yollardan başlatılması, Sunu hazırlarken dikkat edilmesi gereken konular(yazı-arka plan rengi uyumu, punto, slayt süreleri, Metin uzunlukları, vs). Powerpoint pencere elemanları (slayt, sunu ve gösteri kavramları, sunu görünümleri, notlar bölümü

Sayfa görünümleri, yakınlaştırma-uzaklaştırma seçenekleri, sayfa araç cubuklarını gösterme gizleme (cetvel vs.), Sekeler ve hızlı erişim araç çubuğu. Sunum dosyasını kapatma yolları, Yeni sunu oluşturma, Kayıtlı sunu açma, hazır şablonlardan sunu oluşturma.

Sunu Kaydetme (parola ekleme/kaldırma) ve farklı kaydetme (sunu, gösteri, web, video, pdf formatında) seçenekleri, Yeni slayt ekleme, slayt düzenini değiştirme, slayt silme, çoğaltma, gizleme, taşıma, kopyalama, Slaytlarda metin ve nesne seçme işlemleri anlatılır. Yazı tipi bölümü(metin gölgesi-karakter aralığı) ve paragraf bölümü.

Madde işaretleri, sütun bölme, metin yönü, metni hizala, smartarta dönüştür), düzenleme bölümü araçları(bul, seç, değiştir) Oluşturulan slaytları kopyalama ve taşıma, Sunuya video(kırpma),ses(kırpma), ekran kaydı ekleme işlemleri ve araç seçenekleri, Sayfa yapısı, temalar ve geçerli temada değişiklikler, Slaytlara tek tek veya tümüne geçiş efekti uygulama. Eylem düğmeleri ile slaytlar arası geçiş.

Metne, şekle, resme, grafiğe, smartarta animasyon ekleme, Özel animasyon görev bölmesi(gelişmiş animasyon, zamanlama ) Slayt gösterisi başlatma,özel slayt gösterisi başlatma, Slayt gösterisi ayarlama seçenekleri, Slayt gizleme,zamanlama provası,Sunu görünümleri, yakınlaştırma-uzaklaştırma, ekran öğeleri göster-gizle, Yazım ve dilbilgisi denetimi, Açıklama ekleme

Uygulama Değerlendirme Sınavı

whatsapp