Projeler Eşliğinde Arduino ile Robotik Programlama - 1

Projeler Eşliğinde Arduino ile Robotik Programlama - 1

PROJELER EŞLİĞİNDE ARDUİNO İLE ROBOTİK PROGRAMLAMA – 1

Arduino açık kaynak kodlu, üzerinde çeşitli sensörler barındıran, mikroişlemci ve yazılım kodları ile birlikte devreler kurulabilen, kullanımı kolay elektronik bir proje geliştirme platformudur.


Eğitim Hakkında

Bu eğitim, Arduino ile robotik programlama yapmak ve kendini geliştirmek isteyen bireylere projeler eşliğinde yeterli bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik hazırlanmıştır.


Eğitim Öncesi Gerekli Olan Ön Bilgiler

Bu eğitimden faydalanabilmek için temel düzeyde bilgisayar ve internet kullanma becerisine ve temel algoritma bilgisine sahip olunması gerekmektedir.


Ön Koşul Eğitimler

Bu eğitim öncesinde “ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ” eğitimini alarak gerekli temel becerileri kazanabilirsiniz. Kayıt için buraya tıklayabilirsiniz.


Kazanımlar

Bu eğitimi başarıyla tamamlayan bireyler,

  • Arduino yazılımını etkin kullanır,
  • Arduino devrelerinde kullanılan led, buton, buzzer, motor, sensör gibi elektronik devre elemanlarını tanır
  • Devre elemanlarını amacına uygun olarak kullanır,
  • Led, buton, buzzer, motor, sensör gibi elektronik devre elemanlarının bağlantılarını yapar,
  • Proje geliştirir.

Değerlendirme – Sertifikalandırma

Eğitimin sonunda değerlendirme sınavı bulunmaktadır. Ders içeriklerinin tamamının izlenmesi ve değerlendirme sınavında en az %70 başarı sağlanması durumunda “Başarı Belgesi” sistem tarafından otomatik olarak üretilecektir.

Eğitim İzlencesi

Arduino IDE -Program Kurulumu, Simülasyon Uygulaması Üzerinden Devre Kurulumu

Led Diyot - Çalışma Prensibi, Led Diyot Ön Koruma Direnci, Arduino ile Ledin Bağlantısı, Arduino IDE Üzerinden Kod Yazma ve Çalıştırma

Arduino ile Led Bağlantılarının Kurulması- Kod Yazma ve Çalıştırma

Buton Bağlantıları ve Kullanımı (Pull Up ve Pull Down), Buton ve Led Bağlantılarının Kurulumu, Arduino IDE Üzerinden Kod Yazma ve Çalıştırma

LCD Ekran Çalışma Prensibi, LCD Ekran Bağlantılarının Kurulumu, LCD Ekranda Yazı Yazma - Kod Yazma Çalıştırma, LCD Ekranda Kayan Yazı Yazdırma -Kod Yazma Çalıştırma

Servo Motor Çalışma Prensibi, Servo Motor Bağlantılarının Kurulumu, Kod Yazma Çalıştırma, Servo Motor Derecesini LCD Ekranda Gösterme - Kod Yazma Çalıştırma

Potansiyometre Çalışma Prensibi, Potansiyometre Bağlantılarının Kurulumu - Kod Yazma Çalıştırma

Potansiyometre - Servo Motor Bağlantılarının Kurulumu, Potansiyometre ile Servo Açısını Değiştirme - Kod Yazma Çalıştırma, Değerlerin LCD Ekranda Gösterimi - Kod Yazma Çalıştırma

Buzzer Çalışma Prensibi, Buzzer Bağlantılarının Kurulumu - Kod Yazma Çalıştırma

Ultrasonik Sensör Çalışma Prensibi, Ultrasonik Sensör Bağlantılarının Kurulumu, Mesafe Değerini Seri Port Ekranında Gösterme - Kod Yazma Çalıştırma

whatsapp