Word Kullanımı

Word Kullanımı

Word Kullanımı (Canlı Ders)

Eğitim Hakkında

"Senkron" olarak planlanmış bir Word Kullanımı eğitimidir. Bu eğitim, bireylerin teklif, rapor, makale, ödev gibi dokümanları oluşturabilmesi için hazırlanmıştır.

Bir (1) oturum, eğitim için belirlenen günlük zaman dilimini ifade eder. (örn. 09.00 - 14.00) Bu eğitimde bir oturum süresi içinde 3 ders yapılacaktır. Her dersin ortalama süresi 40- 45 dakikadır. Dersler arası mola ortalama 15 dakikadır. Dersin oturum suresi içerisinde birebir anlatım, uygulama, mola, soru cevap, ek çalışma gibi etkinlikler olabilir. Etkinliklerin akışı ve süresi öğretmen tarafından belirlenir.


Eğitim Öncesi Gerekli Olan Ön Bilgiler

Bu eğitimden faydalanabilmek için temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisine sahip olunması gerekmektedir.


Hedefler

İstenilen işe uygun Word dokümanlarını hızlı ve doğru bir şekilde hazırlayabilmesi.
Etkili teklif ve raporlar için metin, paragraf işlemlerini yapabilmesi, uygun nesneleri ekleyebilmesi


 Değerlendirme - Sertifikalandırma

“Başarı Belgesi” aşağıdaki şartları sağladığınızda sistem tarafından otomatik olarak üretilecektir.
- Canlı ders oturumlarının %80’ine katılımın sağlanması
- Katılamadığınız diğer % 20 oranındaki canlı dersler için ders kayıt videoları izlenerek eğitimin tamamlanmas
 -Final sınavında en az %70 başarı sağlanması ( Sınav tüm içerikler tamamlandığında aktif olacaktır.)

Eğitim İzlencesi

Genel Görünüm, Belge Görünümleri, Yakınlaştırma, Temel Belge İşlemleri, Yeni Belge Oluşturma, Kayıt İşlemleri, Oluşturulmuş Bir Belgeyi Açma,Temel Yazım İşlemleri, Metin Girme, Metin Düzenleme, Metin Biçimlendirme, Yazı Tipi Grubu Seçenekleri, Gelişmiş Yazı Tipi Özellikleri

Paragraf Biçimlendirme, Paragrafı Hizalama, Girinti Oluşturma, Paragraf Aralığı Oluşturma, Satır Aralığı Oluşturma, Satır ve Sayfa Sonu Ayarları,Kenarlık ve Gölgelendirme, Madde İşaretleri ve Numaralandırma, Çok Düzeyli Listeler, Paragrafı Sıralama, Biçim Boyacısı, Stiller, Yeni Stil Oluşturma, Stilleri Yönetme

Kapak Sayfası,Tablo Ekleme, Satır, Sütun ve Hücre Ekleme, Hücre Boyutunu Ayarlama, Metin Yönünü Değiştirme, Tablo Hücrelerini Birleştirme, Tablo Hücrelerini Bölme, Tablo Bölme, Tablo Verilerini Hizalama

Tablo İçindeki Verileri Sıralama, Tablo Silme, Hücre, Satır ya da Sütun Silme, Tablo Başlıklarını Her Sayfada Yineleme, Metni Tabloya Dönüştürme, Tabloyu Metne Dönüştürme, Resim Ekleme, Şekil Ekleme, Üstbilgi-Altbilgi, Metin Kutusu Ekleme, WordArt Ekleme, Simge veya Denklem Ekleme"

Belge Temaları, Filigran ve Arka Plan Eklemek, Sayfa Yapısı Ayarları, Sütunlar, Kesmeler, Heceleme,Başvurular, İçindekiler Tablosu, Dipnot/Son not

Yazım ve Dil Bilgisi, Dil Ayarları, Sözcük Sayımı, Eş Anlamlı Sözcükleri Bulma, Açıklama Ekleme, Değişiklikleri İzleme, Belge Koruma, Belge Görünümü, Makrolar

whatsapp