Yabancılar İçin Türkçe B2.1 (Uzaktan Eğitim)

Yabancılar İçin Türkçe B2.1 (Uzaktan Eğitim)

Yabancılar İçin Türkçe B2.1 (Uzaktan Eğitim)

Eğitim Hakkında

Yabancılar İçin Türkçe B2.1 (Uzaktan Eğitim) programı senkron olarak planlanmış bir eğitimdir. Bu eğitim Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların; diyalog, güncel olaylar, radyo, televizyon, kişisel ilgi alanları, deneyimler, gelecek zamanda süreklilik ve geçmiş zaman etkinlikleri gibi konularda dinleme, okuma, konuşma, yazma becerilerini artırmaya yönelik hazırlanmıştır. Eğitim hem öğrencilerin hem de öğretmenin aynı anda bağlandığı çevrim içi sınıf ortamında yürütülecektir.

Bir (1) oturum, eğitim için belirlenen günlük zaman dilimini ifade eder. (örn. 09.00 - 12.00) Bu eğitimde bir oturum süresi içinde minimum 2 ders maksimum 3 ders yapılacaktır. Her dersin ortalama süresi 40-45 dakikadır. Dersler arası mola ortalama 15 dakikadır. Dersin oturum süresi içerisinde birebir anlatım, uygulama, mola, soru cevap, ek çalışma gibi etkinlikler olabilir. Etkinliklerin akışı ve süresi öğretmen tarafından belirlenir.


Eğitim Öncesi Gerekli Olan Ön Bilgiler

Eğitimden faydalanabilmek için B1 düzeyinde Türkçe bilgisine hakim olmak gerekmektedir.
Katılımcılar eğitim öncesi online seçme sınavına tabi tutulacaktır. Kesin kayıtlar sınav sonucunda oluşan başarı sırasına göre yapılacaktır.


Hedef


Bu eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilerin;

  • Bir konuşmayı başlatmaları, uygun bir şekilde sürdürmeleri ve sonlandırmaları,
  • İstek, arzu ve planlarını ifade etmeleri,
  • Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılabilecek durumların yanında, sıradan olmayan durumlarla da baş etmeleri,
  • Bilindik konularda hazırlık yapmadan bir sohbete katılarak iletişimi ve etkileşimi sürdürmeleri,
  • Arada hata, eksik ve düzeltmeler için duraklama olmasına rağmen geniş çapta dil bilgisel ögeleri kullanmaları hedeflenmektedir.

Değerlendirme - Sertifikalandırma

“Başarı Belgesi” aşağıdaki şartları sağladığınızda sistem tarafından otomatik olarak üretilecektir.
Canlı ders oturumlarının %80’ine katılımın sağlanması 
Katılamadığınız diğer %20 oranındaki canlı dersler için ders kayıt videoları izlenerek eğitimin tamamlanması
Final sınavında en az %70 başarı sağlanması 

 

Eğitim İzlencesi

Gezilecek ve görülecek yerleri çeşitli kaynaklardan araştırma, Gezilecek yerler hakkında karşılaştırma ve öneri yapma

Bilgi alışverişinde bulunma, Deneyimleri paylaşma

Bir tartışmada düşüncelerini savunma, Tasarım ve sunum yapma

Haber ve röportaj metinlerini anlama, Konuşma ve tartışmalara katılma

Kendisinin veya bir başkasının yaşam tarzını, Tercihlerini ve hayat görüşünü tanımlama

whatsapp